วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การทำปุ๋ยหม้ก


การทำปุ๋ยหมัก
                   
              การทำปุ๋ยหมักเป็น การนำเอาเศษซากหรือวัสดุต่าง ๆ ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตจากพืช  เช่น เศษหญ้า ใบไม้ ฟางข้าว ผักตบชวา   แต่ที่ผมทำผมจะใช้ใบไม้ที่ได้จากกวาดบริเวณบ้านมากองรวมกับหญ้าแห้งที่ได้จากแปลงผ้ก แล้วนำมาผสมกับขี้ไก่   จากนั้นก็นำสารพด.ผสมกับน้ำรดน้ำให้มีความชื้นพอเหมาะ  หมักไว้จนกระทั่งใบไม้หรือเศษวัสดุย่อยสลาย (ประมาณ 2 เดือน)  กลายเป็นขุยสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม มีลักษณะพรุน ยุ่ย ร่วนซุย
          ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก
1. ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์
2. ช่วยเปลี่ยนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดินร่วนทำให้สะดวกในการไถพรวน
3. ช่วยสงวนรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดีขึ้น
4. ทำให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดี
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้
6. ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินที่ละลายน้ำยากให้ละลายน้ำง่ายเป็นอาหารแก่พืชได้ดีขึ้น
7. ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมาก ๆ ติดต่อกันนาน ๆ
8. ช่วยปรับสภาพแวดล้อม เช่น กำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้ำทั้งหลายให้หมดไป


                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น